Mi az a bug report és mi a célja a szoftvertesztelésben?

post-thumb

A bug report (hibajelentés) a tesztelés során talált hibák dokumentált leírása. Általában a bug report olyan részleteket tartalmaz, mint a tesztelés előfeltétele, a probléma reprodukálásához szükséges lépések, a várható viselkedés és a megfigyelt viselkedés. 

Fontos, hogy a bug report könnyen érthető és lényegre törő legyen mindenki számára.

Mik lehetnek a bug report céljai?

 • Probléma azonosítása: A bug report segíti a fejlesztőket abban, hogy azonosítsák és megértsék a szoftverben fennálló problémát vagy hibát.
 • Reprodukció: A bug reportban lévő részletes leírásnak és reprodukciós lépéseknek köszönhetően a fejlesztők könnyebben tudják reprodukálni a hibát a saját fejlesztői környezetükben, ami kulcsfontosságú a hiba diagnosztizálásában és javításában.
 • Prioritás és súlyosság megállapítása: A bug report tartalmazhat információkat a hiba súlyosságáról és a felhasználókra gyakorolt hatásáról, ami segíthet a fejlesztőknek a hibák priorizálásában.
 • Kommunikáció: A bug report lehetőséget biztosít a tesztelők és a fejlesztők közötti hatékony kommunikációra. A dokumentált információk segíthetik a fejlesztőket abban, hogy könnyebben megértsék a hibát, és ezáltal gyorsabban javíthassák azt.
 • Tesztellenőrzés: A bug report alapján a tesztelők könnyen ellenőrizhetik, hogy a fejlesztők által bevezetett változtatások megoldják-e a problémát, vagyis segíti a tesztellenőrzés folyamatát.
 • Nyomonkövethetőség: Fontos, mivel így minden érintett fél tudja, hogy mi történik a hibával.

Mik a bug report előnyei?

 • Költség és időmegtakarítás azáltal, hogy segíti a hiba súlyosbodásának megakadályozását a gyorsabb javítás miatt.
 • Könnyű megérteni az érintett feleknek a hiba mivoltát.
 • A jövőbeni bug report duplikálásának esélyének csökkenése

Hogyan kell jól megírni egy bug reportot?

Részletes leírás a problémáról (summary):

 • Annak meghatározása, hogy mi a pontos probléma.
 • Releváns részletet kell itt megadni, például a hiba szövegét, a szoftver reakcióját, vagy a váratlan viselkedést.
 • Olyan lépéseket tartalmaz, amelyek segítenek a hiba reprodukálásában.

Reprodukálhatóság:

 • A hiba reprodukálásának menete. Minél pontosabban és egyszerűbben, annál gyorsabban tudnak a fejlesztők munkálkodni a javításon.

Környezet leírása (environment):

 • A használt operációs rendszert, hardvert, böngészőt vagy egyéb releváns környezeti faktorokat tartalmazó leírás.
 • Ha a hiba csak bizonyos körülmények között jelentkezik, ezeket is meg kell említeni.

Verziószámok (version):

 • A szoftver verziója, ahol a hiba észlelhető.
 • Ha lehetséges, ellenőrizni kell, hogy a probléma továbbra is fennáll-e a legfrissebb verzióban.

Képernyőképek vagy videofelvételek:

 • Képernyőkép vagy videofelvételek csatolása, amelyek bemutatják a hibát és a reprodukciós lépéseket.

Elvárt működés (expected result):

 • Leírása annak, hogy a tesztelő szerint a szoftvernek hogyan kellene viselkednie a hiba nélkül.


Tényleges működés (actual result):

 • Leírása annak, hogy az elvárt működéshez képest hogyan viselkedik a szoftver.


Hibakódok és naplók:

 • Ha van hibakód vagy naplóüzenet, technikai részletek megadása, amelyek segíthetnek a fejlesztőknek.)

Prioritás és súlyosság (priority, severity):

 • A hiba súlyosságának és hatásának meghatározása.

Reporter:

 • Meg kell említeni a hibabejelentő nevét vagy elérhetőségét. A hibajelentési eszközökben ezeket automatikusan lekéri a rendszer a felhasználói profilból. Ez segít az érintett félnek gyorsan azonosítani, ki jelentette a hibát. A fejlesztők felvehetik a kapcsolatot a reporterrel, ha bármilyen megbeszélésre van szükség a hiba körül.

Jelentés dátuma (reported date): 

 • Fel kell tüntetni a hiba megtalálásának idejét. Ez segíthet az azonosításban, hogy melyik kiadásban fordulhat elő a hiba.

Megjelölt személy (assignee):

 • A hibát az érintett félhez kell hozzárendelni, ilyen lehet: fejlesztő, termék tulajdonos projekt menedzserhez.

Hogyan kell priorizálni és súlyozni a hibákat egy bug reportban?

Prioritás:

A hiba prioritásának meghatározása a manuális tesztelés során fontos feladat, mivel segít a fejlesztőknek és a tesztelőknek abban, hogy mely hibákat kell először javítaniuk. A bug reporton belül a hiba prioritása azon múlik, hogy mennyire befolyásolja a rendszer működését, mennyire gyakran fordul elő, és mennyire kritikus a felhasználók számára. Ennek a szintjei lehetnek:

 • High - Azonnal javítani kell
 • Medium - Nem olyan sürgős a javítása
 • Low - Egyáltalán nem sürgős

Súlyosság:

A “bug severity” (hibaszint) az egyik fontos kritérium a hibajelentések (bug reportok) értékelésére, és megadja, hogy a hiba milyen súlyosan érinti a szoftvert és a felhasználókat. A “bug severity” kategóriái változhatnak a különböző szervezeteknél, de általában az alábbiakban leírtak szerint csoportosítják őket egy bug reportban:

Critical (Kritikus):

 • A hiba súlyosan befolyásolja a szoftver működését, és használhatatlanná teszi vagy veszélyezteti a rendszer stabilitását. A kritikus hibákat általában azonnal meg kell oldani.

Major (Jelentős):

 • A hiba jelentős mértékben csökkenti a szoftver funkcionalitását, de nem teszi teljesen használhatatlanná. Az érintett funkció használhatatlan lehet, vagy a hiba jelentős kompromisszumot követel meg.

Minor (Kisebb):

 • Kisebb hibák, amelyek csak kisebb hatással vannak a szoftver funkcionalitására. Általában kevésbé észrevehetők vagy ritkán használt funkciókat érintenek.

Trivial (Elhanyagolható):

 • Kis jelentőségű hibák, amelyek minimális vagy elhanyagolható hatással vannak a szoftverre. Ezek gyakran esztétikai problémák, elgépelések, stb.

Összegzés:

A strukturált és részletes bug reporthoz kapcsolódó folyamatok kulcsfontosságúak a manuális tesztelés sikeréhez. Ezek segítenek a fejlesztőknek megérteni és megoldani a problémákat, csökkentve ezzel a hibajavítási időt és növelve a fejlesztési folyamat hatékonyságát. A rendszeres visszajelzések és a bug reportok átfogó kezelése segít abban, hogy a tesztelési folyamatok még hatékonyabbá váljanak.

- TesterLab -

Megosztás: